dutch  german german  polish

Per direct: Kalinko op zoek trainers voor de CMV

Voor de CMV zijn wij voor het komend seizoen op zoek naar trainers. 
CMV staat voor Cool Moves Volley en is gericht op onze jongste leden: van 6 tot 11 jaar. Iedere zaterdagochtend trainen in de Houtrust de CMV2/3 van 9:00 – 10:30 en de CMV4/5 van 10:30 tot 12:00, met uitzondering van de maandelijkse toernooidagen. 

Per direct: Kalinko op zoek assistent trainers voor de CMV

Voor de CMV zijn wij voor het komend seizoen op zoek naar assistent trainers. CMV staat voor Cool Moves Volley en is gericht op onze jongste leden: van 6 tot 11 jaar. Iedere zaterdagochtend trainen in de Houtrust de CMV2/3 van 9:00 – 10:30 en de CMV4/5 van 10:30 tot 12:00, met uitzondering van de maandelijkse toernooidagen.