Nog niet aangeast aan de laatste maatregelen mbt de tribune

Als Kalinko is het belangrijk dat wij ons aan de corona richtlijnen houden. Om ervoor te zorgen dat dit ook tijdens de wedstrijdavonden gebeurt, vindt de gemeente het belangrijk dat er een corona aanspreekpunt in de zaal aanwezig is. Daarom willen wij jullie als zaaldienst team vragen om te zorgen dat er altijd 1 persoon is die met deze taak belast is, en dus geen official bij een wedstrijd kan zijn. In de zaaldienst kist zit een rood hesje die je voor deze rol aan kunt trekken en waarmee je de zichtbaarheid verhoogd.

De taken van het corona aanspreekpunt zijn:

 • Ontvang teams bij de ingang van de sporthal en wijs ze (mn de tegenstanders) op de geldende corona regels zoals:
  • Wacht op de tribune totdat het speelveld vrij is
  • Na de wedstrijd niet douchen en zsm weer naar huis
  • Niet yellen of onnodig schreeuwen (‘los’ roepen mag natuurlijk wel)
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan, anders wordt het al snel te druk op de tribune met de teams die wachtten tot hun speelveld vrij is. We hebben een uitzondering gemaakt voor ouders die hun kind brengen en halen en tussendoor eigenlijk niet naar huis kunnen aangezien ze bijvoorbeeld ver van de sporthal wonen. Ook kaderleden (bijvoorbeeld TC leden) die vanuit hun functie bij de wedstrijd aanwezig moeten zijn, mogen op de tribune plaatsnemen. Komen er wel toeschouwers naar de sporthal, dan kun je ze wijzen op de richtlijnen voor bezoekers die op de website staan.
 • Meld je even bij de beheerder, jij bent op dat moment het aanspreekpunt vanuit de beheerder omtrent de naleving van de corona richtlijnen
 • Spreek elkaar aan op het naleven van de richtlijnen (dit is natuurlijk niet alleen de taak van het corona aanspreekpunt maar van ons allemaal, maar als aanspreekpunt kun je wel het goede voorbeeld geven)

Hieronder een paar praktische tips voor de overige leden van de zaaldienst:

 • Ben zelf goed op de hoogte van de corona richtlijnen (https://www.kalinko.nl/index.php/nieuws/2393-een-bericht-van-de-coronacommissie) en wees een voorbeeld voor anderen;
 • Benader (uit-)teams proactief en informeer ze over de richtlijnen, met name het verzoek om, tot het speelveld vrij is, op de tribune te wachten;
 • Kom met een minimale bezetting, onderstaande 2 punten kunnen daaraan bijdragen;
  • Voor het gebruik van het digitale wedstijd formulier stappen we over op ‘resultaat invoeren’.* Hierdoor hoeft niet meer live alles in het formulier bijgehouden te worden, maar vul je achteraf de stand in. Dit betekent veel minder werk voor de tellers, waardoor 1 teller per wedstrijd genoeg is. ** In de zaaldienstbak liggen formulieren waar je tijdens de wedstrijd o.a. de stand op bij kunt houden;
   * De wedstijden van DS1 moeten nog steeds live bijgehouden worden.
   ** Ga ja als C-jeugd voor het eerst tellen dan is het natuurlijk prima het nog samen te doen.
  • De spelende seniorenteams zijn zelf verantwoordelijk voor het opbouwen en afbreken van hun speelveld.
 • Spreek als scheidsrechter teams aan wanneer deze zich niet houden aan de corona richtlijnen vanuit de Nevobo, denk aan luidruchtig yellen, hand-klappen, etc. zie bijvoorbeeld: https://www.nevobo.nl/cms/download/6822/Protocol%20indoor%20volleybal.pdf
 • De palen moeten na gebruik schoongemaakt worden, hiervoor is in het materiaalhok schoonmaakmiddel en een doek beschikbaar. Vraag de teams die de palen opruimen dit te doen.

 

Heb je toch nog vragen, voel je vrij om de corona commissie (coronacommissie@kalinko.nl) te benaderen.