Meldplicht cruciaal om seksuele intimidatie en misbruik aan te kunnen pakken

In de media staan soms berichten over seksuele intimidatie en misbruik die jarenlang plaats heeft kunnen vinden binnen sportverenigingen zonder dat dit gesignaleerd werd. Dat er nu meer zaken bekend worden, betekent dat er meer over wordt gesproken en dat is positief. 

Op die manier kunnen slachtoffers worden geholpen en daders bestraft. Uit onderzoek weten we dat de hoeveelheid slachtoffers vele malen groter is dan hetgeen nu bekend. Eén op acht sporters heeft ooit wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie. Het is moeilijk te verteren dat seksuele intimidatie en misbruik vaak jarenlang plaats heeft kunnen vinden. De gevolgen van seksueel misbruik en intimidatie zijn voor slachtoffers buitengewoon ingrijpend. Vaak hun hele leven lang. NOC*NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 verenigingen willen seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terugdringen. Om die reden hebben de sportbonden besloten om vanaf april 2019 een meldplicht in te voeren waardoor bestuurders en begeleiders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden.

Binnen Kalinko onderstrepen we net als de Nevobo en NOC*NSF het belang van deze meldplicht. De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in: Zodra iemand uit het bestuur vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de (vertrouwenscontactpersoon van de) bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging. Leden van Kalinko en ouders van jeugdleden hebben een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

De voorzitter is binnen het bestuur het aanspreekpunt. Deze is te bereiken via mail: voorzitter@kalinko.nl. Vanzelfsprekend wordt de informatie vertrouwelijk behandeld. Het bestuur is verplicht het vermoeden van seksuele intimidatie te melden aan de vertrouwenscontactpersoon van de Nevobo. De voorzitter informeert ook de vertrouwenspersonen van Kalinko.
Wanneer je eerst vertrouwelijk wilt sparren dan kun je terecht bij Michelle en Dennis, de vertrouwenscontactpersonen van Kalinko.

 

dutch  german german  polish

zoeken op de site

Onze sponsors

SponsorKliks, gratis sponsoren!

wekelijks de
e-Surruf ontvangen?


Klik dan hier

wil je de
CMV-nieuwsbrief
ontvangen?


Klik dan hier

 

Inloggen

Bestemd voor kaderleden