Bericht van de jeugd TC - nog even geduld voor de teamindelingen

Binnenkort worden de teamindelingen voor volgend seizoen op de website gepubliceerd. Altijd weer een spannend moment voor iedereen. 

Omdat we merken dat er al vragen zijn, willen we alvast wat duidelijkheid geven, hoe deze teamindeling eigenlijk tot stand komt:

Voor iedere lichting (C, B, A) wordt ook komend seizoen weer zo veel mogelijk vastgehouden aan de volgende uitgangspunten:

  • Het eerste team is het sterkste team van een lichting en heeft twee teamtrainingen.
    Deze spelers/speelsters wordt om committment gevraagd om voor de sport te gaan, en er in principe altijd te zijn
  • Het tweede team is het daaropvolgende sterkste team van tweede jaars spelers en heeft 1 teamtraining
  • Het derde team is het sterkste team van 1e jaars spelers en heeft twee teamtrainingen
    Doelstelling is committment en gerichte persoonlijke ontwikkeling
  • Het vierde en vijfde team van een lichting wordt ingedeeld naar sterkte van de spelers/speelsters

Alle spelers/speelsters hebben naast teamtrainingen ook een wekelijkse techniektraining, die volgend seizoen overigens weer iets anders zal worden georganiseerd.  Daarnaast werken we aan een zo optimaal trainingsrooster zodat meetrainen met andere teams makkelijker mogelijk is. 

De lichting N-6 heeft volgend seizoen 1 teamtraining per week, en wordt daarnaast ook verwacht op de betreffende techniektraining.

Gedurende het seizoen heeft de jeugd TC op meerdere manieren informatie verzameld over de jeugdspelers: Door gesprekken met de jeugdtrainers, techniektrainers en coaches, maar ook door als Jeugd TC zelf trainingen en wedstrijden 
te bekijken. Tussentijdse evaluaties, en vergaderingen met trainers hebben gezorgd voor een concept indeling, die eerst nog voor commentaar met de trainers wordt gedeeld.

Omdat die concept teamindeling op dit moment nog niet helemaal rond is, hebben we nog wat tijd nodig de puntjes op de site zetten. En de versie die straks wordt gepubliceerd is nog steeds een concept-indeling.
Over de zomerperiode heen zullen er ongetwijfeld ook nog dingen veranderen.

Tot zover maar even.  Nog even geduld…

Met vriendelijke groet,

John Konijn

Voorzitter Jeugd TC

dutch  german german  polish

zoeken op de site

Onze sponsors

SponsorKliks, gratis sponsoren!

wekelijks de
e-Surruf ontvangen?


Klik dan hier

wil je de
CMV-nieuwsbrief
ontvangen?


Klik dan hier

 

Inloggen

Bestemd voor kaderleden