Een mooi seizoen, een mooie vereniging….

Het zaalvolleybalseizoen 2018/2019 is bijna voorbij. Nu ook de PD-wedstrijden zijn gehouden kunnen we ons opmaken voor de zomer: lekker de zon in en voor een groot aantal van ons heerlijk beachvolleyballen. 

We zijn ook al actief bezig voor seizoen 2019/2020. Voor wie zich dat nog niet realiseert, al in januari worden de eerste gesprekken gevoerd, eerste trainers benaderd, eerste trainingsschema opgesteld en een opzet gemaakt voor de zaalinhuur. En tot eind juni zijn we daar druk mee bezig. De voorlopige teamindelingen hopen we zo snel mogelijk rond te hebben en te communiceren. Dat allemaal om er een prachtig seizoen 2019/2020 van te maken.

Volgend seizoen krijgen we er onder meer een extra herenteam bij, willen we de seniorenteams minder zaaldiensten geven, gaan we de vrijwilligerstaken beter verdelen over alle teams, komen er wat vaker activiteiten en feesten, etc., etc. We hebben nog de nodige ambities als vereniging. Dat mag ook wel. We behoren bij de grootste 8 volleybalverenigingen van Nederland en tot 3 volleybalverenigingen met de grootste jeugdopleidingen in Nederland. Maar uiteindelijk gaat het maar om een heel simpel ding: dat zoveel mogelijk leden met veel plezier volleyballen. Daar gaan we ook volgend jaar met elkaar voor zorgen!

Via deze weg wil ik ook onze bijna 150 vrijwilligers bedanken. We vergeten vaak dat onze vereniging draait op de inzet van al die vrijwilligers. Dank jullie wel voor je inzet. Op 11 mei bedanken we de Kalinko vrijwilligers met de Kalinko-BBQ!

Verbeterpunten hebben we zeker ook. Zo heeft de TC afgelopen twee jaar onvoldoende capaciteit gehad. Daardoor was de communicatie en afstemming onvoldoende. Daar werken we hard aan, om zo contact met individuele leden, teams en trainers te intensiveren. Meer TC-leden is daarvoor noodzakelijk. We zijn bijna zover dat we weer een volledige senioren TC hebben. Ook de activiteitencommissie wordt vernieuwd, we krijgen een nieuwe penningmeester, een nieuwe sponsorcommissie, de club van 50 gaat verder vorm krijgen….er staat veel te gebeuren.

Volgende week start het beachvolleybalseizoen. We werken samen met Lindobeach en Sportjeal om beachvolleybal aan te bieden op Houtrust sport. Op zaterdag 11 mei organiseren we daarnaast het 4x4 beachvolleybaltoernooi. Als je je nog niet hebt opgegeven met je team, familie, buren of collega’s….het kan nog. Zie de website. De opbrengst van dit toernooi gaat geheel naar het Jeugdkamp dat van 17 - 19 mei plaatsvindt. Alle jeugd en leiding van het Jeugdkamp alvast heel veel plezier gewenst.

Voor mijzelf wordt dit de laatste zomerperiode in de rol van voorzitter. Met heel veel plezier heb ik mogen bijdragen aan deze prachtige vereniging, samen met de trainers, coaches, de jeugdsport coördinator, collega-bestuurders en alle andere vrijwilligers. Het is best raar om na bijna 10 jaar afscheid te nemen, maar het is goed dat een nieuwe voorzitter met nieuwe inzichten en nieuwe ideeën deze prachtige vereniging richting haar 50e verjaardag leidt. Tijdens de ALV hoop ik mijn rol over te dragen. Maar we zijn nog op zoek naar een goede vervanger, graag je hulp bij het zoeken. Zie het artikel op de website. 

Namens het bestuur wens ik iedereen een hele fijne zomerperiode!

Mario Cosman

Trotse Voorzitter Kalinko

dutch  german german  polish

zoeken op de site

Onze sponsors

SponsorKliks, gratis sponsoren!

wekelijks de
e-Surruf ontvangen?


Klik dan hier

wil je de
CMV-nieuwsbrief
ontvangen?


Klik dan hier

 

Inloggen

Bestemd voor kaderleden