Teamindelingen van de jeugdteams voor het seizoen 2020-2021

De jeugd-TC heeft de concept teamindelingen vrijgegeven

Beste speelsters/spelers/ouders,

Ook al is sporthal Houtrust dicht, we werken volop aan de start van het nieuwe zaalseizoen.
Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we begin september weer in de zaal terecht. Jullie aandacht en vragen laten zien, dat iedereen eigenlijk staat te trappelen om weer te beginnen.

Niveau's

Voor komend zaalseizoen 20-21 schrijven we de volgende competitieteams in, met de ambitie dat zoveel mogelijk teams bovenin hun poule  mee kunnen, en dat de eerste teams  A,B en C zichzelf voor de tweede helft van het seizoen kwalificeren voor topklasse:

A Klasse   B Klasse   C Klasse   N6 Klasse
MA1 hoofdklasse   MB1 hoofdklasse   MC1 hoofdklasse   N6-1 1e klasse
MA2 1e klasse   MB2 hoofdklasse   MC2 1e klasse   N6-2 1e klasse
MA3 2e klasse   MB3 1e klasse   MC3 2e klasse   N6-3 1e klasse
MA4 2e klasse   MB4 2e klasse   MC4 2e klasse   N6-4 1e klasse
MA5 2e klasse         MC5 3e klasse      
JA1 hoofdklasse   JB1 hoofdklasse   JC1 hoofdklasse      
JA2 2e klasse   JB2 2e klasse   JC2 1e klasse      
            JC3 2e klasse      

De indeling

Net als vorige jaren hebben we deze teamindeling na overleg met de betrokken trainers opgesteld. Anders dan anders, hebben de meeste kinderen de afgelopen periode in sport een beetje stil gestaan, en hebben jeugd TC en de trainers dus een paar maanden zicht op hun ontwikkeling gemist. De teamindeling is deze keer dus wat meer inschatting op afstand: Voor N6 zullen de kinderen pas na enkele trainingen in september in een team worden ingedeeld. Voor de A-B-C lijn is er wel een indeling om mee te starten, maar we zullen de eerste maanden van het seizoen nog wel met extra aandacht kijken, of iedereen op de voor hem/haar best mogelijke plek terecht is gekomen.  Op individueel niveau kunnen we spelers/speelsters dus nog gaan aangeven om van team te veranderen. Dat kan een stapje omhoog zijn, maar ook een stapje terug. Omdat “terug” altijd wat lastiger te aanvaarden is, hebben we de teamindeling zo ingericht, dat de kans op teleurstelling bij de opstart van het seizoen zo klein mogelijk is, en de mogelijkheid voor “omhoog” ruimte biedt.

De lijstjes met de indelingen vind je hier:
Jongens.
Meisjes
CMV N6
Trainingsschema

De techniektraining

Als de zaaltrainingen weer starten, zul je merken dat de “techniektraining”  is verdwenen, en dat alle jeugdteams twee keer per week gaan trainen. Voor CMV moeten we daar nog een vorm voor vinden. Daarnaast starten we met een trainingsvenster voor jeugd onder begeleiding van de selectietrainer van de Dameslijn. 
Met de coördinatoren Ans de Graag voor de meisjeslijn, en Gerard van Dop voor de jongenslijn,  met meer gelicentiëerde trainers, met dezelfde trainers voor opvolgende teams, en met een open oor voor individuele zorgen, hopen we alle kinderen komend seizoen een plezierige en uitdagende sportbeleving te kunnen bieden.  Zelf hebben we er in ieder geval weer veel zin in.

Verzoek van de ledenadministratie

Als je jezelf in deze lijstjes ziet staan en je was van plan volgend jaar niet meer voor voor Kalinko te volleyballen, meld dit dan voor 1 juli via ledenadministratie@kalinko.nl

Tot slot

Net als alle seizoenen is de nu gepubliceerde teamindeling in concept.  Tot in het volgende seizoen kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd als gevolg van bijvoorbeeld opzeggingen en nieuwe aanmeldingen. 
Omdat het volleybal een paar maanden heeft stilgelegen is komend seizoen alles net even anders. Alle trainers krijgen daarom de opdracht mee, om extra te kijken of spelers/speelsters op de best mogelijke plek zijn ingedeeld. Ook zullen we komend seizoen flexibeler omgaan met het verplaatsen van spelers/speelsters op basis van inzet/ontwikkeling.
Indeling nu betekent dus niet zonder meer, dat die tot eind van het seizoen blijft staan.

Vragen en suggesties zijn van harte welkom via Jeugd@kalinko.nl

dutch  german german  polish

zoeken op de site

Onze sponsors

SponsorKliks, gratis sponsoren!

wekelijks de
e-Surruf ontvangen?


Klik dan hier

wil je de
CMV-nieuwsbrief
ontvangen?


Klik dan hier

 

Inloggen

Bestemd voor kaderleden