dutch  german german  polish

De TC heeft de opstellingen van de nieuwe dames- en herenteams gepubliceerd.

Toelichting bij voorlopige opstellingen seizoen 2020-2021

Gelet op de bijzondere omstandigheden was het voor de senioren-TC wat ingewikkelder dan anders om tot voorlopige opstellingen voor het komend seizoen te komen. Op basis van de tc-enquête, de informatie die we van de trainers hebben ontvangen en eigen waarnemingen zijn we er toch in geslaagd een voorlopige teamindeling te maken.
Met nadruk willen we er op wijzen dat het een voorlopige indeling betreft. Eventuele opzeggingen en aanmeldingen kunnen nog leiden tot aanpassingen. We zijn blij dat we er inmiddels ook in geslaagd zijn om voor alle seniorenteams een geschikte trainer/trainster te vinden.

Toch geen lid blijven?

Voor alle duidelijkheid nog het volgende: opzeggingen dienen uiterlijk 1 juli a.s. bij de ledenadministratie te worden ingediend. Bij opzeggingen na bovengenoemde datum wordt contributie voor het komende seizoen in rekening gebracht. Met nadruk willen we erop wijzen dat opzeggingen via de tc-enquête of mondelinge opzeggingen als niet geldig worden beschouwd.

Extra Herenteam (Heren 5)

Belangrijk om nog te noemen is het feit dat het aantal herenteams is uitgebreid tot 6. Dat is het gevolg van de komst van een 9-tal spelers van Sovicos, die allen in het verleden bij Kalinko hebben gespeeld en ook nu nog via vrouwen en kinderen banden hebben met Kalinko.
Dit team is in dit seizoen weliswaar gepromoveerde naar de eerste klasse, maar op hun eigen verzoek heeft Kalinko – met succes – een extra tweede klasse plek aangevraagd. Dit team wordt in het nieuwe seizoen als Heren 5 aangeduid en dat betekent dat het huidige Heren 5 het volgend seizoen als Heren 6 de competitie ingaan. Uiteraard blijven dit team wel in dezelfde klasse spelen als in het seizoen 2019-2020. 

De lijstjes met de indelingen vind je hier:

Dames
Heren
Trainingsschema

Tot slot

We hebben als TC ons uiterste best gedaan om tot opstellingen te komen waarmee we recht doen aan capaciteiten en geuite wensen van spelers en speelsters. We hopen daar zo goed mogelijk in geslaagd te zijn.

Rest ons jullie een hele fijne zomer(vakantie) toe te wensen en hopelijk kunnen we, zoals nu het plan is, inderdaad begin september weer de zaal in en van start gaan met een nieuw (en volledig) seizoen. Wij kijken er al halsreikend naar uit!

Namens de dames- en heren-TC

Peter Geval