dutch  german german  polish

Onze voorzitter Thijs praat iedereen weer even bij en doet een dringende oproep om diverse belangrijke vacatures te vullen


Beste Kalinko vrienden,

Wij hopen dat jullie in goede gezondheid verkeren.
‘Even’ omgaan met een nieuw virus, Corona, is iets van de lange adem geworden.De toekomst is nog steeds onzeker. Wij hopen in september weer te mogen volleyballen maar of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog onzeker.

Gelukkig mag er wel op het zand worden gevolleybald. Zowel ‘Lindobeach’ als ‘De Beachvolleybal school’ zijn van start gegaan en ik hoor daar positieve geluiden over.
Er is bewust gekozen om geen beachvolleybal activiteiten onder de Kalinko vlag te organiseren om onze partners in deze corona tijd de gelegenheid te geven zelf op te starten. We hebben daarom dit jaar ook bewust geen korting voor leden afgesproken. Dit omdat de organisatoren vele extra kosten maken. Denk aan desinfectiemiddelen, sheets, minder spelers op een veld, enz. Op deze manier hopen wij hun te ondersteunen en in deze moeilijke tijd te overleven.

Natuurlijk hopen we dat we na de zomer ook weer in de zaal mogen volleyballen. Achter de schermen wordt er door diverse commissies hard gewerkt. Concept teamindelingen zijn gemaakt en gecommuniceerd. Er wordt druk gepuzzeld met de beschikbare zaalruimte en de trainingstijden van de teams. Met de gemeente worden gesprekken gevoerd om van sporthal Houtrust echt onze thuisbasis te maken.
Helaas hebben we door alle onzekerheden moeten besluiten geen verengingenweekend te organiseren. Wel huren we Houtrust op vrijdagavond 11 en zaterdag 12 september om, indien het van de overheid mag, op eigen gelegenheid oefenwedstrijden te spelen. Meer informatie hierover volgt later.

Zoals in een eerdere update genoemd weten we nog niet wat de mogelijke financiële impact op onze vereniging is. We hebben facturen ontvangen die we niet hadden verwacht en het is onzeker of we die uiteindelijk moeten betalen. Onze penningmeester Dana is momenteel alles inzichtelijk aan het maken en financiële vervolgscenario’s aan het uitwerken. Een besluit hierover zal tijdens de Algemene Ledenvergadering worden genomen. Zodra er meer duidelijk is zullen wij jullie informeren. We gaan dus niet tussentijds contributie terugstorten en contributie zal niet worden stopgezet. Ons plan is, indien de maatregelen het toelaten, de jaarlijkse ledenvergadering in september plaats te laten vinden.

Helaas gaan we ook afscheid nemen van een aantal van onze geweldige vrijwilligers die jarenlang steunpilaren van onze vereniging zijn geweest.
Peter Geval en John Konijn hebben aangegeven om hun functies als respectievelijk Voorzitter TC-Senioren en Voorzitter TC-Jeugd vacant te zetten. Dit betreuren wij zeer en zijn dankbaar voor al hun energie die ze als voorzitters van de TC’s in
Kalinko hebben gestoken.
Daarnaast gaat Rogier van Meggelen stoppen als jeugdsport coördinator bij SWSDH. Rogier heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Wij danken Rogier hoe hij Kalinko heeft helpen ontwikkelen.
Ik ben blij dat Peter, John en Rogier hebben aangegeven te blijven helpen met de opstart van het nieuwe seizoen.

Inmiddels wordt duidelijk dat wij per direct op diverse plekken handjes nodig hebben van ‘oudere’ jeugdleden, ouders en senioren leden. In de eerdere update hebben we aangeven dat het bestuur nadenkt over ‘Wij zijn Kalinko’ en de daarbij behorende
invulling van vrijwilligerstaken zodat iedereen van jong tot oud haar/ zijn steentje bijdraagt. Zonder de inzet van actieve leden is het niet mogelijk bij Kalinko te volleyballen. Heb jij HR-ervaring en wil je ons helpen dit op te zetten, stuur mij dan a.u.b. even een berichtje. Dit zal zeer worden gewaardeerd.

Graag breng ik nogmaals onder jullie aandacht dat er diverse vrijwilligerstaken op https://www.kalinko.nl/ vacant staan, die we hopen z.s.m. in te vullen. Tot op heden zijn er helaas maar twee reacties binnen gekomen en dat is echt te weinig.
Ik hoop dat deze oproep leidt tot ‘Wij zijn Kalinko’ en de vacatures worden ingevuld.
Lukt dat niet, dan zijn er straks aan het begin van het seizoen misschien geen ballentassen beschikbaar, hebben we geen coronaprotocollen en is er niemand die leidinggeeft aan onze TC’s.
Dat willen we toch niet laten gebeuren?!

Concrete vragen naar aanleiding van dit bericht kun je richten
aan voorzitter@kalinko.nl.

Zorg goed voor jezelf en je omgeving.

Namens het bestuur,
Thijs Mulder,
Voorzitter Kalinko