Bestuursupdate 23 juli 2020

Aan het begin van de zomervakantie het laatste nieuws vanuit het bestuur.


Beste Kalinko vrienden,


De vakantieperiode is aangebroken.
Welverdiend na een roerige periode van thuis lesgeven, extra belasting op het werk in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs. En natuurlijk het wennen aan de anderhalvemetersamenleving, waarbij sommige gewoontes al vanzelfsprekend beginnen te voelen en andere totaal niet.
Gelukkig zitten alle vrijwilligers die bezig zijn met de organisatie voor de opstart van het nieuwe volleybalseizoen niet stil. Teams worden ingedeeld, de zaalindeling wordt gemaakt, wedstrijdschema’s worden bijgeschaafd. Wij gaan van het positieve uit dat we, ondanks de in september geldende Coronamaatregelen, weer ‘normaal’ met het seizoen kunnen starten. Zodra bekend is hoe de opstart eruit komt te zien zullen wij jullie informeren.

Nieuwe vrijwilligers

In de update van 16 juni had ik aangegeven dat er inmiddels veel vacatures zijn ontstaan omdat zeer betrokken vrijwilligers na vele jaren inzet graag hun taak overdragen aan nieuwe gepassioneerde vrijwilligers.
Want tenslotte: ‘Wij zijn Kalinko’.
Ik ben blij te melden dat er positieve reacties waren op een aantal vacatures. Zo hebben jullie op de site kunnen lezen dat we een nieuwe secretaris hebben. We hebben nieuwe voorzitters voor de Corona-Commissie en de Marketing en Communicatiecommissie. Bij beide commissies hebben 2 leden zich aangemeld om te helpen.

Openstaande vacatures

Helaas zijn we er nog lang niet met het invullen van de openstaande vrijwilligersplekken. Zo hebben zich nog geen leden aangemeld voor bijvoorbeeld de materiaalcommissie, wat inhoudt dat teams in september geen ballentassen hebben.
Ook heeft zowel de Jeugd TC als de senioren TC geen voorzitter, hebben diverse teams nog geen train(st)er en zoeken we iemand die ons nieuwe vrijwilligersbeleid (zie onder) wil helpen opzetten.
Regelmatig krijg ik via-via berichten van leden die (eventueel) interesse zouden hebben om een bepaalde taak op zich te nemen. Dat resulteert soms in een soort ‘Brussels’ lobby proces om iemand over de streep te trekken. Mijn vraag is dan ook: wil je helpen, meld je aan en wacht niet totdat je wordt gevraagd. Deze oproep geldt ook voor jeugdleden en hun ouders. We moeten het immers samen doen.
Op kalinko.nl/vacatures vind je de actuele vacatures. Mocht er op dit moment niets voor je tussen zitten, houd de site regelmatig in de gaten voor nieuwe vacatures.

Vrijwilligersbeleid

Als bestuur hebben we naar aanleiding van gesprekken met andere verengingen besloten ons vrijwilligersbeleid te gaan wijzigen. Naar dit voorbeeld zullen alle vrijwilligerstaken worden gewogen en wordt elk team verplicht een evenredig deel van het totaal bij te dragen. Zo draagt elk team, en dus de leden en hun ouders, elk haar/zijn steentje bij aan ‘Wij zijn Kalinko’. Heb jij HR-ervaring en wil je ons helpen dit op te zetten, meld je aan.

Financiële gevolgen corona

Zoals in een eerdere update genoemd weten we nog niet precies wat de mogelijke financiële impact van de coronacrisis op onze vereniging is. Ik ben blij te melden dat wij een financieel gezonde verenging zijn. (Oud) bestuursleden hebben er zorg voor gedragen dat we onverwachte situaties zoals deze kunnen dragen.
Mocht de situatie blijven zoals nu inzichtelijk is, dan heeft Dana onze penningmeester een voorstel uitgewerkt hoe we met de financiële corona-omstandigheden kunnen omgaan en leden eventueel tegemoet kunnen komen. Dit zal tijdens de ALV worden besproken en besloten.
Daarnaast willen we in het nieuwe seizoen overgaan op een vereenvoudigd contributiemodel. Dit voorstel kun je vinden op kalinko.nl/contributie. Dit voorstel zal ook tijdens de ALV worden besproken.

Spelerskaarten inleveren

Tot slot nog een oproep van de ledenadministratie. Aan de eerdere verzoeken om de mapjes met spelerskaarten in te leveren hebben helaas slechts enkele teams gehoor gegeven.
Deze zomer verlopen tientallen kaarten, er zijn wat kaarten kwijtgeraakt en ze moeten natuurlijk allemaal weer in de juiste mapjes worden gestopt.
Daarom nogmaals het dringende verzoek de mapjes met spelerskaarten zo snel mogelijk af te geven bij of op te sturen naar de ledenadministratie. Het adres is stat in de mailing die op 23 juli is verstuurd.
Wacht alsjeblieft niet tot september, maar doe het nu!
 

Concrete vragen naar aanleiding van dit bericht kun je richten aan voorzitter@kalinko.nl.
Zorg goed voor jezelf en je omgeving en maak er een mooie zomer van!

Namens het bestuur,
Thijs Mulder,
Voorzitter Kalinko

 

dutch  german german  polish

zoeken op de site

Onze sponsors

SponsorKliks, gratis sponsoren!

wekelijks de
e-Surruf ontvangen?


Klik dan hier

wil je de
CMV-nieuwsbrief
ontvangen?


Klik dan hier

 

Inloggen

Bestemd voor kaderleden