Velen van jullie hebben de afgelopen weken goed gelet op de coronamaatregelen. Maar we merken ook dat nog niet iedereen zich aan de regels houdt. 

De gemeente heeft ons gewaarschuwd dat we geen gebruik meer mogen maken van de zaal als we ons niet beter aan de regels gaan houden. Daarom zijn we genoodzaakt de coronamaatregelen aan te scherpen.

Aangescherpte coronamaatregelen

We willen het aantal toeschouwers tot een minimum beperken. Dit betekent dat de tribune alleen toegankelijk is voor de teams die nog even op hun beurt moeten wachten voor het veld leeg is en chauffeurs van de bezoekende teams. 

Naar aanleiding van het bericht van de gemeente, willen we ouders vragen om kinderen zoveel mogelijk af te zetten en op te halen en niet in de zaal of op de tribune aanwezig te blijven. Mocht dit echt niet mogelijk zijn, dan willen we ouders vragen de 1,5 meter afstand op de tribune goed in acht te nemen.

Om ervoor te zorgen dat er niet teveel drukte ontstaat in de hal en de gang van de zaal willen we trainers vragen 10 minuten eerder te stoppen met de training als er nog een opvolgende training is op hetzelfde veld.  Aan het einde van de training moet iedereen de sporthal direct verlaten.

Ook de basisregels zijn wat aangescherpt. Iedereen wordt gevraagd zich aan de volgende regels te houden:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen via de GGD. Informeer ook je team.
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen en desinfecteer je handen bij binnenkomst en vertrek. 
 • Schud geen handen.
 • Ga direct naar huis wanneer tijdens het sporten klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of verlies van reuk/smaak.
 • Informeer de club als je het coronavirus hebt. Dit kan via coronacommissie@kalinko.nl.
 • Vermijd fysiek contact dat niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij het juichen of een wissel.
 • Volg de aanwijzingen in de zaal en de adviezen van de beheerder.
 • Kleed je thuis om en maak zo weinig mogelijk, maar het liefst geen gebruik van de kleedkamers.
 • Kom je uit een oranje gebied? Blijf dan 10 dagen in thuisquarantaine en kom niet volleyballen.
 • Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van de training of wedstrijd naar de zaal.
 • Verlaat na de training of de wedstrijd meteen de zaal.
 • Buiten het sportveld geldt voor iedereen van 12 jaar en ouder dat de 1,5-meterregel zoveel mogelijk moet worden gerespecteerd, behalve voor 12-18-jarigen onderling.

Voor de CMV verwijzen we jullie graag naar de nieuwsbrief over de CMV die recent is verstuurd. Daarbij hoort wel het verzoek aan ouders om zo weinig mogelijk in de zaal of op de tribune aanwezig te zijn.  

Om er een mooi volleybalseizoen van te maken is het echt belangrijk dat we ons allemaal aan de maatregelen houden.

Mocht je vragen hebben, neem dan contact met ons op via coronacommissie@kalinko.nl.