dutch  german german  polish

Op 28 september heeft de overheid aangescherpte coronamaatregelen aangekondigd. Onderstaande aangescherpte maatregelen gelden vanaf 29 september om 18.00.

DEZE INFORMATIE IS NIET MEER UP-TO-DATE

Houd je goed aan deze regels. Bij waarschuwingen van de gemeente  voor niet-naleving lopen we het risico dat we geen gebruik meer mogen maken van de zaal.

Aangescherpte coronamaatregelen (verder aangescherpt op 8 oktober)

Publiek is niet toegestaan. De tribune is gesloten. Teams moeten buiten wachten tot het veld beschikbaar is. Voor uitspelende jeugdteams geldt dat er maximaal 3 chauffeurs per bezoekend jeugd-team in de zaal aanwezig mogen zijn. Ouders van Kalinko jeugd-teams zijn niet welkom op de tribune.

Om ervoor te zorgen dat er niet teveel drukte ontstaat in de hal en de gang van de zaal willen we trainers vragen 10 minuten eerder te stoppen met de training als er nog een opvolgende training is op hetzelfde veld.  Aan het einde van de training moet iedereen de sporthal direct verlaten.

Ook moet iedereen zich aan de volgende basisregels houden:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen via de GGD. Informeer ook je team.
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen en desinfecteer je handen bij binnenkomst en vertrek.
 • Schud geen handen.
 • Ga direct naar huis wanneer tijdens het sporten klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of verlies van reuk/smaak.
 • Informeer de club en je team als je het coronavirus hebt. Dit kan via coronacommissie@kalinko.nl.
 • Ben je 13 jaar of ouder? Draag dan in de zaal een mondkapje. Tijdens de warming-up en de wedstrijd mag het mondkapje af. De coach hoeft tijdens de wedstrijd ook geen mondkapje op.
 • Vermijd fysiek contact dat niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij het juichen of een wissel.
 • Volg de aanwijzingen in de zaal en de adviezen van de beheerder.
 • Kleed je thuis om en maak zo weinig mogelijk, maar het liefst geen gebruik van de kleedkamers.
 • Kom je uit een oranje gebied? Blijf dan 10 dagen in thuisquarantaine en kom niet volleyballen.
 • Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van de training of wedstrijd naar de zaal.
 • Verlaat na de training of de wedstrijd meteen de zaal.
 • Buiten het sportveld geldt voor iedereen van 12 jaar en ouder dat de 1,5-meterregel zoveel mogelijk moet worden gerespecteerd, behalve voor 12-18-jarigen onderling.

De sportkantine is gesloten.

Om er een mooi volleybalseizoen van te maken is het echt belangrijk dat we ons allemaal aan de maatregelen houden.

Mocht je vragen hebben, neem dan contact met ons op via coronacommissie@kalinko.nl.