Belangrijke Informatie over de afhandeliing van de contributie van dit seizoen.

Nadat het grootste deel van de kosten voor dit seizoen zijn betaald en de nog niet betaalde kosten goed in beeld zijn gebracht, hebben we een goede berekening kunnen maken om zoveel mogelijk leden passend tegemoet te komen voor wat betreft contributie seizoen 2020-2021. 

CMV Speeltuin

CMV Speeltuin leden krijgen geen tweede incasso, en daarnaast ontvangen zij 50 procent terug van de eerste incasso.

CMV, N6-teams en A-, B-, C-jeugd

Deze teams betalen geen tweede incasso.

Senioren en recreanten

Ook deze teams betalen geen tweede incasso en tevens ontvangen zij 50 procent terug van de eerste incasso.

LET OP!

De 50 procent teruggave van de eerste incasso zal worden teruggestort op de incasso-rekening zoals deze bij ons bekend is.

Voor de leden die de contributie al voor het hele jaar vooruit hebben betaald, wordt deze regeling uiteraard ook van toepassing. Hierbij geldt dat het bedrag wordt teruggestort op de rekening waarmee de betaling heeft plaatsgevonden.

Ben je er niet zeker van dat wij het correcte bankrekeningnummer hebben? Meld je dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 15 juni via penningmeester@kalinko.nl

Alle terugbetaling zullen wij handmatig moeten uitvoeren. Een flinke operatie dus voor één van de grootste verenigingen uit de regio. We verzoeken je daarom vriendelijk om ons de tijd te geven tot ongeveer 1 augustus om dit allemaal te verwerken. Heb je na 15 augustus nog geen bedrag retour ontvangen en ben je van mening dat dat wel zo zou moeten zijn, neem dan contact op met Dana via penningmeester@kalinko.nl.