De concept teamdeling voor de dames- en herenteams zijn gepubliceerd

Toelichting bij voorlopige opstellingen seizoen 2021-2022

Gelet op de bijzondere omstandigheden was het voor de senioren-TC ook dit jaar wat ingewikkelder om tot voorlopige opstellingen voor het komend seizoen te komen. Op basis van de tc-enquête, de informatie die we van de trainers hebben ontvangen en eigen waarnemingen zijn we er toch in geslaagd een voorlopige teamindeling te maken.
Met nadruk willen we er op wijzen dat het een voorlopige indeling betreft. Eventuele opzeggingen en aanmeldingen kunnen nog leiden tot aanpassingen. 

Toch geen lid blijven?

Voor alle duidelijkheid nog het volgende: opzeggingen dienen uiterlijk 1 juli a.s via e-mail bij de ledenadministratie te worden ingediend. Bij opzeggingen na bovengenoemde datum wordt contributie voor het komende seizoen in rekening gebracht. Opzeggingen via de tc-enquête of mondelinge opzeggingen worden als niet geldig beschouwd.

De lijstjes met de indelingen vind je hier:

Dames
Heren

Tot slot

We hebben als TC ons uiterste best gedaan om tot opstellingen te komen waarmee we recht doen aan capaciteiten en geuite wensen van spelers en speelsters. We hopen daar zo goed mogelijk in geslaagd te zijn.

Rest ons jullie een hele fijne zomer(vakantie) toe te wensen en hopelijk kunnen we, zoals nu het plan is, inderdaad begin september weer de zaal in en van start gaan met een nieuw (en volledig) seizoen. Wij kijken er al halsreikend naar uit!

De dames-TC en de heren-TC