Onze voorzitter blikt vooruit op het komend seizoen, waarbij we de vrijwilligerstaken eerlijker proberen te verdelen over de teams

Beste Kalinko vrienden,

Het seizoen 2020-2021 is helaas bijna voorbij. Gelukkig hebben we door de versoepelingen van de coronamaatregelen toch nog een paar weken binnen kunnen trainen. Dit leidde tot vele enthousiaste reacties en er gaat veel dank uit naar al die vrijwilligers die dat achter de schermen mede mogelijk hebben gemaakt.

Om er een mooi, nieuw seizoen van te maken moeten we weer samen de handen uit de mouwen steken. Gelukkig zijn er al veel leden die zich via een vrijwilligerstaak inzetten voor de vereniging. Maar Kalinko zijn we samen en daarbij hoort dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. 

Daarom is tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 22 september 2020 besloten om met een nieuw puntensysteem te gaan werken zodat vrijwilligerstaken beter verdeeld en makkelijker ingevuld kunnen worden. Hoe het precies werkt, kun je hier lezen. De basis is dat elk team, van speeltuin tot en met recreanten, zijn bijdrage gaat leveren. Dus dit zijn alle senioren, jeugdleden maar ook hun ouders. Want: vele handen maken licht werk.

Afgelopen half jaar is door onder andere Nathan, Iris en Frans veel werk verzet om het idee uit te werken en concreet te maken. Via deze weg wil ik hun danken voor de vele uren die zij hierin hebben gestoken om de eerste aanzet te maken.

Nog spannender, hoe staat jouw team ervoor? Hier kun je zien of jouw team al veel of nog maar weinig vrijwilligerstaken doet. Ondanks dat er heel zorgvuldig aan het overzicht is gewerkt, kan er hier en daar nog een foutje in staan. Met een berichtje aan Nathan en Iris is het zo rechtgezet.

Overigens hoop ik dat de taken van Nathan en Iris op het gebied van vrijwilligersbeleid snel worden overgenomen door een enthousiast clubje Kalinko’ers. Bij de vacatures op de website kun je zien wat een rol in de commissie vrijwilligerszaken precies inhoudt. En ook op andere terreinen zijn er nog veel leuke vrijwilligerstaken vacant. Neem gerust een kijkje, misschien zit er wel wat voor je bij.

Tijdens de ALV in 2022 zullen we de nieuwe werkwijze evalueren.

Kortom, lees voor jezelf nog eens rustig op de site door wat het nieuwe vrijwilligersbeleid voor jou en je team precies betekent. En dan heb ik er alle vertrouwen in dat we met elkaar een heel leuk nieuw seizoen 2021-2022 tegemoet gaan!

Mede namens het voltallige bestuur van Kalinko.

Tot snel in de zaal!

Thijs Mulder,
Voorzitter Kalinko