Aanstaande zaterdag beginnen de trainingen voor de jongste leden van Kalinko in Sporthal Houtrust

Volleybalspeeltuin

Zoals gebruikelijk begint de speeltuin om 9:30 uur. Het duurt tot 10:30 uur en Bart is weer de trainer.. Qua corona gelden de basisregels. Specifiek voor de speeltuin geldt dat per kind één ouder de zaal in mag; deze ouder is dan begeleider van de speeltuin. Andere toeschouwers kunnen plaatsnemen op de tribune; uiteraard op 1,5 meter van andere toeschouwers.

CMV niveau 2 - 5

De training voor niveau 2 en 3 is van 9:00 tot 10.30 uur. Niveau 4 en 5 traint tussen 10:30 en 12:00 uur. De indeling van de groepen is hier te vinden.
Qua corona gelden ook hier de basisregels. Ouders wordt gevraagd zo min mogelijk de zaal te betreden. Ouders kunnen wel weer op de tribune plaats nemen; natuurlijk wel op 1,5 meter afstand van andere toeschouwers.

Ouder app-groep

Net als afgelopen seizoen willen we een app-groep gebruiken om jullie snel te kunnen informeren over diverse zaken. Op deze groep kan niet gereageerd worden. Natuurlijk wel naar ons direct. We gebruiken voor de app-groep de bij Kalinko bekende nummers. Als je niet in deze app-groep wil, laat ons dat dan weten!

Toernooien

Tijdens de maandelijkse toernooien vervallen de trainingen. Het schema van de toernooien is hier te vinden. 

 

Jaap-Jan Boendermaker 
Coördinator Speeltuin en CMV 2/3

Wieteke Wouters
Coördinator CMV 4/5

Wij zijn te bereiken via cmv@kalinko.nl