De spelerspas zoals we die nu kennen zal binnen enkele maanden verdwijnen

Een kleine 100 spelerskaarten verliep op 1 september. Normaal gesproken worden die door de Nevobo vervangen, indien nodig voorzien van een recente pasfoto.

De Nevobo heeft echter aangegeven dat deze passen niet meer worden vervangen, omdat men momenteel volop bezig is met de ontwikkeling van een nieuwe versie van het Digitaal Wedstrijd Formulier. De verwachting is dat deze nieuwe versie binnen enkele maanden in gebruik genomen kan worden. Onderdeel van het DWF 2.0 is een digitale variant van de spelerspas. Hierover volgt later dit seizoen meer informatie.

Om die reden is er door de bond voor gekozen om in dit stadium alleen nog spelerspassen te maken voor nieuwe speelgerechtigde leden of speelgerechtigde leden waarvan de spelerspas al geruime tijd geleden verlopen is. Spelerspassen met een geldigheidsdatum tot 01-09-2021 blijven nog tot de ingebruikname van het DWF 2.0 te gebruiken.

Los van deze ontwikkelingen is er nog steeds, na 2 coronaseizoenen, een flink aantal spelerspassen niet retour gekomen bij de ledenadministratie. We doen ons best om de mapjes zoveel mogelijk compleet te maken, maar gezien bovenstaande ontwikkeling gaan we geen duplicaten meer aanvragen voor de ontbrekende passen (mede omdat hier kosten aan verbonden zijn)
Controleer voor je eerste wedstrijd of je kaart in het teammapje aanwezig is. Is dit niet het geval, zorg dan dat je bij de wedstrijd  een geldig legitimatiebewijs kunt tonen.


De ledenadministratie

PS Mocht je nog ergens een mapje met spelerskaarten vinden, neem dan even contact op via ledenadministratie@kalinko.nl