Wat betekenen de nieuwe richtlijnen voor de thuiswedstrijden en trainingen van Kalinko?

De verscherpte coronamaatregelen die de overheid op 2 november heeft afgekondigd hebben tot gevolg dat vanaf 6 november 2021 een QR-controle gedaan moeten worden. Dit geldt voor alle spelers en toeschouwers vanaf 18 jaar.
Voor de sporters vanaf 18 jaar betekent dit dat alleen aan trainingen en wedstrijden kan worden deelgenomen als je in het bezit bent van een geldig coronatoegangsbewijs (geldig testbewijs, vaccinatiebewijs of herstelbewijs).
Sporters moeten bij binnenkomst de CoronaCheckApp of een uitgeprint coronatoegangsbewijs en een geldig Identiteitsbewijs kunnen laten zien aan de medewerker van de gemeente of vrijwilliger van Kalinko. Ben je niet in het bezit van een geldig coronatoegangsbewijs, dan zal je helaas geen deel kunnen nemen aan de trainingen of de wedstrijden.

Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers.

Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Een uitzondering wordt gemaakt voor "rij-ouders" van bezoekende jeugdteams. In dat kader vragen wij wel met zo weinig mogelijk chauffeurs naar de wedstrijd te komen. We hanteren in principe een maximum van 3 chauffeurs per team.

We adviseren teams om afspraken te maken over het dragen van een mondkapje bij gezamenlijk vervoer.

Daarnaast worden leden en bezoekers gevraagd zich aan de volgende basisregels te houden:

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen via de GGD. Informeer ook je team.
  • Was vaak je handen en desinfecteer je handen bij binnenkomst en vertrek.
  • Schud geen handen.
  • Ga direct naar huis wanneer je tijdens het sporten klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of plotseling verlies van reuk of smaak.
  • Volg de aanwijzingen in de zaal op.
  • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt, houdt buiten het sporten om zoveel mogelijk rekening met 1.5 meter afstand.

Wij begrijpen dat dit vervelende maatregelen zijn, maar om allemaal te kunnen blijven volleyballen moeten we ons houden aan de geldende overheidsmaatregelen.

We hopen op jullie begrip.

De Coronacommissie (coronacommissie@kalinko.nl)