Nu de wedstrijden op zaterdag vervallen kan er de komende weken getraind worden in Houtrust en Gaslaan

Aflasting competitiewedstrijden en reguliere trainingen

Op basis van de Corona-maatregelen vervallen alle reguliere avondtrainingen (na 17.00 uur). Daarnaast heeft de Nevobo besloten alle resterende wedstrijden die gepland stonden voor de maand december uit te stellen om verenigingen de ruimte te geven trainingen te organiseren voor hun leden.

Trainingsprogramma december

Kalinko biedt gedurende de maand december elk team de gelegenheid om elke week te trainen. Om dit mogelijk te maken is op de zaterdagen 4, 11 en 18 december naast sporthal Houtrust ook zaalruimte gehuurd in sporthal Gaslaan.

Trainingsschema wisselt in enkele gevallen

Het trainingsschema is niet elke week identiek. Heel af en toe is er sprake van klerine wijzigingen. Het is dus heel belangrijk om goed te kijken wanneer jouw team in actie komt en in welke zaal!

Trainers

Bij alle trainingsgroepen staat ook een trainer vermeld. Voor deze trainers geldt dat het aan hen is of ze bereid zijn deze training(en) te verzorgen. Is dat niet het geval, dan hopen we dat deze trainer zelf een poging wil doen om een vervangende trainer te vinden.

Respecteren van de Coronaregels

De trainingen worden verzorgd binnen de door de Corona-commissie bekendgemaakte regels:

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen via de GGD. Informeer ook je team.
  • Was vaak je handen en desinfecteer je handen bij binnenkomst en vertrek.
  • Schud geen handen.
  • Ga direct naar huis wanneer je tijdens het sporten klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of plotseling verlies van reuk of smaak.
  • Volg de aanwijzingen in de zaal op.
  • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt, houdt buiten het sporten om zoveel mogelijk rekening met 1.5 meter afstand.

We hopen dat we met deze regeling tegemoet kunnen komen aan de wens van veel van onze leden om ook tijdens de decembermaand toch te kunnen trainen.

Het geven van de trainingen is in lijn met de uitgangspunten van de Nevobo en de besluitvorming heeft in overleg met de coronacommissie plaatsgevonden.  We begrijpen het ook als er leden zijn die de regelgeving strakker geïnterpreteerd zouden willen zien. Het is aan een ieder om op basis van zijn persoonlijke situatie / overtuiging wel of niet aan de trainingen deel te nemen.

Ten slotte willen we er nog attenderen dat het voor leden van ouder dan 18 jaar verplicht is om bij binnenkomst van de sporthal de QR-code en een geldig legitimatiebewijs te laten zien. Vergeet deze dus niet mee te nemen bij een bezoek aan de sporthal!

De Technische Commissie

Hieronder volgen de schema's (kantel je telefoon zonodig als het niet op je scherm past)

Programma 4 december 2021      
         
Sporthal Houtrust      
         
09.00-10.30 JB 2 CMV CMV CMV
tr: Gerard      
10.30-12.00 JC 1 / MB 1 MC 3 CMV CMV
tr: Gerard tr: Lotte & Vaia    
12.00-13.30 MA 4+ 5 MA 1   MA 3
tr: Thobias tr: Lars   tr: Raul
13.30-15.15 DS 2+3 HS 3+JB 1 DS 1 HS 2
tr: Bart tr: Ans tr: André tr: Martin
15.15-17.00 DS 9 HS 1 DS 5+6 MC 1
tr: Nina B tr: Ans tr: Ard tr: Emily + Dilan
         
Sporthal Gaslaan      
         
12.00-13.30 MA 2 HS 6 HS 7 MB 2+3
tr: Katja tr: Nidal tr: Nidal tr: Lara+Qian
13.30-15.15 MC 2 MC 4 HS 4+5 MC 5
tr: Emil tr: Qian tr: zelf tr. R. Scholten
15.15-17.00 DS 7 DS 8 JC 2+3  Recreanten
tr: volgt tr: volgt tr: Hans de B  
         
Programma 11 december 2021    
         
Sporthal Houtrust      
         
09.00-10.30 JB 2 CMV CMV CMV
tr: Gerard      
10.30-12.00 JC 1+B 1 MC 3 CMV CMV
tr: Gerard tr: Lotte & Vaia    
12.00-13.30 MA 4+A 5 MA 1 MB 1 MA 3
tr: Thobias tr: Lars tr: André tr: Raoul
13.30-15.15 DS 2+3 HS 3 DS 1 HS 2
tr: Bart tr: Ans tr: André tr: Martin
15.15-17.00 DS 9 HS 1 DS 5+6 MC 1
tr: Nina B tr: Ans tr: Ard tr: Emily + Dilan
         
Sporthal Gaslaan      
         
12.00-13.30 MA 2 HS 6 HS 7 MB 2+3
tr: Katja tr: Nidal tr: Nidal tr: Lara en Qian
13.30-15.15 MC 2 MC 4 HS 4+5 MC 5
tr: Emil tr: Qian tr: zelf tr. R.Scholten
15.15-17.00 DS 7 DS 8 JC 2+3 Recreanten 
tr: volgt tr: volgt tr: Hans de B
         
Programma 18 december 2021    
         
Sporthal Houtrust      
         
09.00-10.30 JB 2 CMV CMV CMV
tr: Gerard      
10.30-12.00 JB 1 MC 3 CMV CMV
tr: Gerard tr: Lotte & Vaia    
12.00-13.30 MA 4+5 MA 1 MB 1 JC 1
tr: Thobias tr: Lars tr: André tr: Dmitri
13.30-15.15 DS 2+3 HS 1 DS 1 HS 2
tr: Bart tr: Ans tr: André tr: Martin
15.15-17.00 DS 9 HS 3 DS 5+6 MC 1
tr: Nina B tr: Ans tr: Ard tr: Emily + Dilan
         
Sporthal Gaslaan      
         
12.00-13.30 MA 2+3 HS 6 HS 7 MB 2+3
tr: Katja tr: Nidal tr: Nidal tr: Lara en Qian
13.30-15.15 MC 2 MC 4 HS 4+5 MC 5
tr: Emil tr: Qian tr: zelf tr. R. Scholten
15.15-17.00 DS 7 DS 8 JC 2+3 Recreanten 
tr: volgt tr: volgt tr: Hans de B