Berichtgeving vanuit het bestuur naar aanleiding van de coronamaatregelen


Beste Kalinko vrienden,

Start seizoen 2021-2022

We zijn samen het seizoen met frisse energie begonnen. We konden zoals vanouds trainen en wedstrijden spelen. In de zaal hing een positieve energie. Wij gingen er weer voor. Nieuwe teams werden gevormd en nieuwe vriendschappen werden gemaakt.
Helaas veranderde de situatie door de stapsgewijs gewijzigde coronamaatregelingen door de overheid.
Welk besluit neem je dan als bestuur? Enerzijds alles na 17:00 dicht, anderzijds de oproep om te blijven bewegen. We vonden een tussenoplossing met de trainingen op woensdagmiddag en zaterdag. Ieder individueel lid kon zelf bepalen of het bij haar/hem paste om binnen de kaders van de huidige pandemie te trainen. Grote complimenten aan alle betrokken vrijwilligers hoe snel dit was geregeld!

Strengere maatregelen

Helaas worden de maatregelingen steeds strenger. De overheid roept iedereen op zoveel mogelijk thuis te blijven. Toch de deur uit? Beperk dan je contacten. Daarnaast zijn inmiddels ook de basisscholen dicht. En strengere maatregelen vanwege de omikron-variant liggen in het verschiet.
Met deze nog strengere maatregelingen heeft het bestuur besloten om geen Kalinko-activiteiten te laten plaatsvinden tussen zondag 19 december 2021 en zondag 9 januari 2022.Zo proberen we als bestuur steeds het juiste besluit te nemen passend in de huidige situatie. En ja, is dat het juiste besluit? Uit de reacties die ik ontvang lopen de meningen over genomen besluiten uiteen. We doen ons best en maak a.u.b. uiteindelijk een keuze die bij jezelf past.

Nvdr: Inmiddels zijn er door de overheid nog strengere maatregelen ingevoerd, met als gevolg dat alle binnensportaccomodaties in ieder geval tot 14 januari zijn gesloten.

Vrijwiligers

Afgelopen bestuursvergadering was de eerste vraag die werd gesteld: hebben we al nieuwe aanmeldingen voor de vrijwilligerstaken? Nee, helaas. Zo is er jammer genoeg nog steeds geen opvolger voor Gerard bij de jongenslijn, omdat hij zelf voorzitter TC geworden is. Dit is jammer, als iemand een nieuwe rol oppakt moet hij zijn oude taken kunnen overdragen. En dit is maar één voorbeeld.

Heb je nog geen vrijwilligerstaak? Kijk a.u.b. nog eens naar de open functies en meld je aan! Je kunt hier zien hoeveel je team als vrijwilliger bijdraagt.

Voor nu wens ik jullie mooie dagen. Tot in 2022!

Mede namens het voltallige bestuur van Kalinko.

Tot snel in de zaal!

Thijs Mulder,

Voorzitter Kalinko