Het seizoen is weer van start en de vereniging draait weer op volle toeren en dus wordt het tijd voor de Algemene Ledenvergadering. 

Deze zal plaatsvinden op woensdag 19 oktober 2022 om 20:30, dit jaar voor het eerst weer op locatie in Houtrust!

Wil je vooraf de stukken ontvangen, mail dan naar secretaris@kalinko.nl en dan krijg je ze voor de start van de ALV toegestuurd.

We hopen jullie in grote getalen online te mogen ontvangen!

De (voorlopige) agenda voor deze ALV ziet er als volgt uit:

 1. Opening en welkom
 2. Verslag van vergadering 2021
 3. Bestuur aftreden en voordracht
  Volgens het tweejaarlijks rooster zijn aftredend:
  • Ard Pronk
  • Aletta Eikelboom
  • Iris Verheul
  • Rafke Jongen
  Drie van de vier bestuursleden stellen zich opnieuw verkiesbaar.
  Het bestuur wil daarom de volgende bestuursleden voordragen
  • Ard Pronk – Algemeen bestuurslid
  • Aletta Eikelboom – Wedstrijdsecretaris
  • Iris Verheul – Marketing, communicatie, IT & sponsoring
 4. Terugblik 2021-2022
 5. Financiën
  1. Goedkeuring cijfers 2020/2021 obv advies kascommisie
  2. Voorlopig resultaat 2022/2023
  3. Akkoord gevraagd op begroting 2021/2022
  4. Akkoord voor het contributie voorstel
  5. Benoeming van de kascommissie
 6. Update Kantine
 7. Open vrijwilligers functies
 8. Rondvraag