Op 22 september vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Kalinko plaats. Deze keer niet live in de kantine, maar online.

We namen afscheid van drie bestuursleden en verwelkomden twee nieuwe. We keken terug naar het afgelopen seizoen en vooruit naar het seizoen 2020-2021. Met de begroting werd ook de contributie voor dit seizoen vastgesteld.
De door de penningmeester voorgestelde korting op de contributie vanwege het abrupt afbeeken van het vorige seizoen werd door de vergadering goedgekeurd.

Het volledige verslag van de ALV vind je hier.