Onder de huidige omstandigheden acht de Nevobo het niet realistisch dat de competities nog in december kunnen worden hervat. Dit heeft het Bondsbestuur doen besluiten dit kalenderjaar geen competitiewedstrijden meer te plannen. 

De Nevobo hoopt van harte dat, mits de volksgezondheid dat toelaat, de competities begin januari 2021 weer kunnen worden opgestart.

Belang om te sporten cruciaal voor mentale en fysieke gesteldheid

Het belang van de volksgezondheid en het indammen van het coronavirus staat voor de Nevobo vanzelfsprekend voorop. De volleybalbond volgt de maatregelen en adviezen van de overheid sinds het begin van de pandemie op en zal dat blijven doen.

De Nevobo beseft tegelijkertijd hoe belangrijk sporten is voor de mentale en fysieke gesteldheid en blijft zich inzetten om sporten op verantwoorde wijze mogelijk te houden, binnen de geldende kaders. Dat jeugdleden in deze fase mogen blijven doortrainen is erg waardevol.

Competities herstarten in december niet realistisch, eerste mogelijkheid begin januari 2021

Zelfs al zou er vanaf midden december weer volledig gesport mogen worden, dan is de voorbereidingstijd te kort om voor de kerstvakantie weer wedstrijden te organiseren. Teams moeten namelijk de kans krijgen om in ieder geval de trainingen weer regulier op te starten alvorens er competitief gespeeld kan worden.

De Nevobo voert samen met de andere bonden overleg met het Ministerie van VWS over de herstart van de sport. De bond spreekt hierin de wens uit om in december, of zoveel eerder als mogelijk, weer ‘gewoon’ te willen trainen en per januari weer te willen starten met de competities. Vanzelfsprekend uitsluitend indien de ontwikkelingen van de besmettingen en de druk op de gezondheidszorg dat toelaten.

Verschillende scenario’s voor herstart competities

Voor de herstart van de competities zijn drie scenario’s voorbereid die van toepassing zijn op de Topdivisie en lager.

De Nevobo zal volgende week de drie scenario’s en bijbehorende planning communiceren.