Wil je je lidmaatschap beëindigen, dan moet je opzeggen vóór 1 juli van het lopende verenigingsjaar. 

CMV-leden en recreanten kunnen hun lidmaatschap ook halverwege het seizoen opzeggen, vóór 1 januari. Zie ook het contributiereglement.

Opzeggen kan uitsluitend door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie (ledenadministratie@kalinko.nl)

Te laat opzeggen heeft tot gevolg dat de volledige contributie voor het volgende jaar (of half jaar) in rekening wordt gebracht.