Omdat er geen wedstrijden meer zijn, kunnen de spelerskaarten weer worden ingeleverd

De sporthal is dicht. Daarom kunnen de kaarten op de volgende twee manieren worden ineleverd:

  1. Neem de mapjes mee naar de buitentraining op zaterdag en geeft ze aan Nathan of Emily
  2. Lever ze in bij de ledenadminmistratie (mail even naar Mariëlle via ledenadministratie.nl voor het adres)

Vorig seizoen heeft het maanden geduurd voorfat alle kaarten retour waren, Laten we deze keer proberen de kaarten zo snel mogeijk in te leveren. We rekenen op jullie!