Het bestuur nodigt de leden uit voor een ALV op maandag 22 november

Beste leden,

Het seizoen is weer van start en de vereniging draait op volle toeren.  Dus wordt het tijd voor de Algemene Ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden op maandag 22 november 2021 om 21:00 uur.
In verband met de grote opkomst vorig jaar wederom online via Micosoft Teams.

Wil je erbij zijn, stuur dan een mailtje naar secretaris@kalinko.nl en dan krijg je voor de start van de ALV de link en de stukken toegestuurd! We hopen jullie in groten getale online te mogen ontvangen!

De agenda voor deze ALV ziet er als volgt uit:

 1. Opening en welkom
 2. Verslag van de vergaderingen van 22 september 2020 en 22 september 2021
 3. Bestuurssamenstelling
  Volgens het tweejaarlijks rooster treden dit jaar de penningmeester en de voorzitter af.
  De penningmeester is al gewisseld op de korte ALV van 22 september 2021. De voorzitter (Thijs Mulder) stelt zich opnieuw verkiesbaar. Tevens stelt TC-voorzitter Gerard van Dop zich verkiesbaar als bestuurslid technische zaken.
 4. Terugblik seizoen 2020-2021
 5. Financiën
  1. Goedkeuring cijfers 2019/2020 obv advies kascommisie
  2. Voorlopig resultaat 2020/2021
  3. Vaststellen begroting 2021/2022
  4. Vaststellen contributie 2021/2022
  5. Benoeming van de kascommissie
 6. Technische zaken
 7. Wedstrijdzaken
 8. M&C, Sponsering en IT
 9. Operationele zaken
 10. Vrijwilligerszaken
 11. Rondvraag

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,

Rafke Jongen,
secretaris