Aanmeldformulier

Met behulp van onderstaand formulier geeft je ze op als lid van Kalinko.

Lees voordat je je aanmeldt de statuten en het huishoudelijk reglement een keer door en bekijk ook de pagina over de contributie.

Wanneer je je niet afmeldt voor 1 juli van het lopende verengingsjaar wordt het lidmaatschap automatisich met een jaar (senioren en jeugdleden) of een half jaar (recreanten en CMV'ers) verlengd

Sleep en drop bestanden hier of Browse
Competitiespelers dienen te beschikken over een digitale spelerspas voorzien van een pasfoto. Deze kun je hier uploaden, of later mailen naar ledenadministratie@kalinko.nl

Kalinko kan alleen maar functioneren dankzij de inzet van vele vrijwilligers. De contributie is gebaseerd op het feit dat diverse taken door vrijwilligers worden verricht.

Wat ga jij doen voor de vereniging?
En voor ouders/verzorgers van jeugdleden: wat gaat u doen als ouder/verzorger? 

Voor welke van onderstaande activiteiten kunnen we een beroep op u of jou doen?

Uiteraard kent een vereniging als Kalinko wat regels en verplichtingen.

Op onze website zijn de statuten en het huishoudelijk reglement te vinden en een aparte pagina over financiële zaken (zoals contributie, opzegtermijn, ooievaarspas, enz)

Contributie - wijze van betalen

Je kunt de verschuldigde contributie op twee manieren betalen: jaarlijks zelf overmaken of halfjaarlijks via een automatische incasso.

 Wat levert automatische afschrijving op:

  • Geen betalingsachterstand
  • Vermindering van regeldruk voor onze vrijwilligers van de ledenadministratie
  • Je bespaart jezelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen
  • Je krijgt € 27 korting op de jaarcontributie (wanneer je de contributie zelf tijdig overmaakt krijg je maar € 9 korting)

Je kunt het afgeschreven bedrag altijd terug laten boeken door jouw bank opdracht daartoe te geven.
De automatische afboeking kun je stopzetten door een bericht te sturen naar ledenadministratie@kalinko.nl en stopt automatisch bij opzegging van het lidmaatschap.
Je wordt op www.kalinko.nl en in de niewsbrief bij aanvang van het nieuwe seizoen op de hoogte gesteld van de contributiebedragen en het moment waarop afschrijving bij benadering zal plaats vinden.

Machtiging automatische incasso

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Volleybalvereniging Kalinko om in twee termijnen van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributie lidmaatschap Kalinko