Vrijwilligerspunten per team

Het Kalinko puntensysteem is gebaseerd op de organisatiestructuur van onze vereniging, en bevat alle reguliere functies die nodig zijn voor het goed functioneren van de organisatie. Omdat er veel functies zijn, zijn er veel handjes nodig. We hanteren daarom de volgende filosofie als fundering voor ons puntensysteem:

Samen maken we de vereniging, met en voor elkaar. Van iedereen (leden én ouders) wordt verwacht, dat hij/zij een functie voor zijn/haar rekening neemt, en daar de volle energie in stopt. De vereniging dient er daarbij voor te zorgen dat zoveel mogelijk leden/ ouders van leden een bijdrage leveren, en dat het takenpakket evenredig verdeeld wordt.

Voor het zichtbaar maken van alle vrijwillige inzet wordt op team-niveau (CMV-groep niveau) aan de uitvoering van functies punten toegekend, en de scores voor ingevulde functies worden per team (groep) via de website zichtbaar gemaakt voor iedereen.

We kiezen met dit puntensysteem voor een eenvoudig wegingsmodel, waarin periodieke zware of belangrijke functies op 20, strategische functies op 15, en andere periodieke functies op 10, en incidentele of lichte functies op 5 punten worden gewogen.
De reguliere taken zoals zaaldienst maken al deel uit van de opdracht voor ieder team, en vallen dus niet onder het puntensysteem. Ook betaalde trainers wegen in het model niet mee. Het puntensysteem maakt communicatie over vacatures en over “teambijdrage-naar-evenredigheid” eenvoudiger: Voor ieder team geldt een drempelwaarde voor het aantal functiepunten dat in ieder geval door het team zou moeten worden ingevuld. De commissie vrijwilligerszaken spreekt de teams aan met concrete vacatures, als de inzet van het team achterblijft bij de voor het team geldende drempel.


Overzicht per team