Het Kalinko puntensysteem is gebaseerd op de organisatiestructuur van onze vereniging, en bevat alle reguliere functies die nodig zijn voor het goed functioneren van de organisatie. Omdat er veel functies zijn, zijn er veel handjes nodig. We hanteren daarom de volgende filosofie als fundering voor ons puntensysteem:

Samen maken we de vereniging, met en voor elkaar. Van iedereen (leden én ouders) wordt verwacht, dat hij/zij een functie voor zijn/haar rekening neemt, en daar de volle energie in stopt. De vereniging dient er daarbij voor te zorgen dat zoveel mogelijk leden/ ouders van leden een bijdrage leveren, en dat het takenpakket evenredig verdeeld wordt.

Voor het zichtbaar maken van alle vrijwillige inzet wordt op team-niveau (CMV-groep niveau) aan de uitvoering van functies punten toegekend, en de scores voor ingevulde functies worden per team (groep) via de website zichtbaar gemaakt voor iedereen.

We kiezen met dit puntensysteem voor een eenvoudig wegingsmodel, waarin periodieke zware of belangrijke functies op 20, strategische functies op 15, en andere periodieke functies op 10, en incidentele of lichte functies op 5 punten worden gewogen.
De reguliere taken zoals zaaldienst maken al deel uit van de opdracht voor ieder team, en vallen dus niet onder het puntensysteem. Ook betaalde trainers wegen in het model niet mee. Het puntensysteem maakt communicatie over vacatures en over “teambijdrage-naar-evenredigheid” eenvoudiger: Voor ieder team geldt een drempelwaarde voor het aantal functiepunten dat in ieder geval door het team zou moeten worden ingevuld. De commissie vrijwilligerszaken spreekt de teams aan met concrete vacatures, als de inzet van het team achterblijft bij de voor het team geldende drempel.

Klik hier voor het nieuwsbericht over de invoering van het puntensysteem.

We streven ernaar het overzicht wekelijks bij te werken.
Deze eerste keer zitten er ongetwijfeld nog fouten in, omdat nog niet alle vrijwillgersfunctie correct zijn ingevuld, maar het geeft een goede indruk van de scores per team.

Team Punten
CMV Speeltuin
25
CMV2 0
CMV3 85
CMV4 40
CMV5 10
N6-1 0
N6-2 10
N6-3 0
N6-4 10
MA1 45
MA2 100
MA3 0
MA4 0
MB1 85
MB2 0
MB3 0
MB4 0
MC1 15
MC2 25
MC3 5
MC4 10
MC5 0
JA1 0
JA2 0
JB1 0
JC1 65
JC2 15
JC3 10
D1 55
D2 25
D3 65
D4 105
D5 160
D6 85
D7 40
D8 70
D9 30
REC-D1 30
H1 120
H2 80
H3 145
H4 15
H5 25
H6 25
REC-MIX1 10
REC-MIX2 60

Hoeveel punten levert mijn taak op?

Functie  Punten 
Bestuur 20
Adviseur  10
Ledenzaken 15
Financiele administratie 5
Technische Commissie (TC)  20
Coordinator/Manager commissie  20
Trainer 10
Ass trainer 10
Coach 5
Teammanager/Teamouder 5
Lid commissie  15
Zaaldienstcoordinatie 15
Zaalhuur 15
Regioscheidsrechter 15
Teller D1 15
Teller H1 15
Arbitragecommissie 15
Vrijwilligerszaken 15
M&C en sponsoring 20
Activiteitencommissie 10
Hoofdleiding Jeugdkamp commissie 10
Lid Jeugdkamp commissie 5