Kalinko is de volleybalvereniging van Scheveningen en omstreken. Wil je graag op niveau volleyballen of wil je het graag leren? Bij Kalinko is voor iedereen een plek te vinden.

Interesse?

Als je wilt kennismaken met volleybal en Kalinko dan kun je per e-mail contact opnemen. Vermeld dan in ieder geval je naam, je telefoonnummer en je leeftijd en vertel eventueel wat over je volleybalervaring.
Je kunt daarvoor ook dit formulier gebruiken.

De mensen van de Technische Commissie (TC) nemen snel contact met je op en proberen een geschikt team te vinden.
Als dat niet lukt (soms zijn de teams al vol) kun je op een wachtlijst geplaatst worden. 
Als er wel een mogelijke plek in een team is, kun je eerst twee maal meetrainen zonder verplichtingen. Daarna kun je besluiten om je als lid van Kalinko in te schrijven.

Inschrijven als lid

Heb je besloten om lid te worden, dan krijg je van de trainer of van een lid van de TC een inschrijfformulier. Je kunt het inschrijfformulier ook downloaden en daarna afdrukken, invullen en terugmailen naar ledenadministratie@kalinko.nl.

Inleveren digitale pasfoto

De ledenadministratie zal je, na ontvangst van het formulier, informeren over het inleveren van een digitale pasfoto. Deze foto is nodig voor het digitale wedstrijdformulier (zodat je competitie kunt spelen).

Wedstrijdtenue en shirtnummer

De verenigingskleuren zijn rood en zwart. Vanaf de N6-jeugd moet ieder competitie spelend lid een tenue hebben bestaande uit een rood/zwart Kalinko-shirt (er is keuze uit shirt met korte mouw en mouwloos) en een zwart broekje. 
Na je inschrijving ontvang je van de ledenadministratie een rugnnummer en kun je bij AJ Sports een tenue aanschaffen.
Opmerking: Neem je een shirt over van een ex-lid van Kalinko, dan graag het rugnummer doorgeven aan de ledenadministratie!

Wanneer speelgerechtigd?

Het duurt maximaal twee weken voordat je zowel bij Kalinko als bij de Nevobo bent ingeschreven. De spelerskaarten worden een maal per maand door de Nevobo gedrukt. Zodra je bericht hebt ontvangen van de ledenadministratie dat je bent ingeschreven ben je gerechtigd om met wedstrijden mee te spelen.Totdat de spelerskaart binnen is dien je je te legitimeren met een gelding legitimatiebewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort)
Het deelnemen aan de competitie zonder dat he speelgerehtigd bent kost de vereniging een boete, die aan het team wordt doorberekend en kan verlies van wedstrijdpunten tot gevolg hebben.

Periode lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 augustus tot en met 31 juli en wordt zonder schriftelijke opzegging automatisch voor het komende verenigingsjaar verlengd.

Opzeggen lidmaatschap

Wil je je lidmaatschap beëindigen, dan moet je opzeggen vóór 1 juli van het lopende verenigingsjaar. CMV-leden en recreanten kunnen hun lidmaatschap ook halverwege het seizoen opzeggen, vóór 1 januari. Zie ook het contributiereglement.
Opzeggen kan uitsluitend door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie.
Te laat opzeggen heeft tot gevolg dat de volledige contributie voor het volgende jaar (of half jaar) in rekening wordt gebracht.

Doorgeven wijzigingen

Geef wijzigingen van je adres, telefoonnummer en/of emailadres zo spoedig mogelijk per mail door via ledenadministratie@kalinko.nl 
Je kunt deze gegevens ook zelf wijzigen via de Nevobo-site.

Zaaldienst, scheidsrechters en vrijwilligers

Kalinko is een volleybalvereniging die niet kan bestaan zonder de inzet van vele vrijwilligers.
Van leden wordt verwacht dat zij hun steentje bijdragen aan een vereniging waar ieder lid zich kan ontwikkelen en ontplooien, sportief ambitieus en sociaal op zijn of haar eigen niveau.
Leden die zich graag willen inzetten als vrijwilliger (zie ook de vacatures) kunnen zich opgeven bij de secretaris.

Statuten en Reglement

Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en ernaar te handelen. Je persoonlijke gegevens worden verwerkt conform ons privacybeleid.