Voorzitter TC

Als voorzitter van de TC heb je voornamelijk een coördinerende rol en ben je de brug tussen het bestuur en de TC.

De belangrijkste taken zijn:

  • Bijwoning van de maandelijkse bestuursvergaderingen.
  • Werving en behoud van TC-leden.
  • Coördinatie van de TC: je bent de verbindende schakel tussen de TC-leden. Je initieert overleggen en motiveert en stimuleert de leden van de TC.
  • (Toezicht op) de ontwikkeling en uitvoering van het door de vereniging te voeren technische beleid.
  • Bewaking van financiële kaders voor trainersvergoedingen en andere TC-uitgaven.

Wat doet de Technische Commissie in het algemeen?

De Technische commissie zorgt er vooral voor dat alle leden de juiste aandacht krijgen die ze verdienen. Elk commissielid heeft zijn/haar eigen focusgroep.

De commissie:

  • Stelt samen met de trainers de trainingsplanning op
  • Monitort de ontwikkeling van spelers en stelt de teamindelingen samen.
  • Zorgt er samen met de ledenadministratie voor dat nieuwe leden goed terecht komen.
  • Zorgt er samen met anderen voor dat elk team een trainer en eventueel coach heeft
  • Zorgt ervoor dat geselecteerde jeugd mee kan doen aan het NOJK

Wil je meer weten of zou je deze vrijwilligerstaak graag op je willen nemen? Mail dan naar voorzitter@kalinko.nl.